Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w VIII 2013 r. spadł o 5,9 pkt. - KE

30-08-2013 11:26
30.08. Warszawa (PAP) - Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w sierpniu 2013 r. wyniósł 20,9 pkt. wobec 26,8 pkt. w lipcu - wynika z opublikowanych w sierpniu danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Poniżej odczyty wskaźnika oczekiwań inflacyjnych z ostatnich miesięcy.

<PRE>miesiąc XI'12 XII'12 I'13 II'13 III'13 IV'13 V'13 VI'13 VII'13 VIII'13WOI 34,3 29,0 26,8 26,9 25,0 26,3 26,8 23,4 26,8 20,9</PRE>

W przemyśle wskaźnik oczekiwań odnośnie cen sprzedaży w ciągu najbliższych trzech miesięcy wyniósł minus 2,2 pkt. wobec minus 1,5 pkt. miesiąc temu, w usługach ukształtował się na poziomie minus 7,4 pkt. wobec minus 10,6 pkt. miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym wyniósł 8,1 pkt. wobec 10,4 pkt. w poprzednim miesiącu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób, a w przypadku przedsiębiorstw na ankietach przeprowadzanych przez GUS. (PAP)

fdu/ jtt/