Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w IX 2013 r. spadł o 0,2 pkt. - KE

27-09-2013 11:10
27.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce we wrześniu 2013 r. wyniósł 20,7 pkt. wobec 20,9 pkt. w sierpniu - wynika z opublikowanych w piątek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Poniżej odczyty wskaźnika oczekiwań inflacyjnych z ostatnich miesięcy.

<PRE>miesiąc XII'12 I'13 II'13 III'13 IV'13 V'13 VI'13 VII'13 VIII'13 IX'13WOI 29,0 26,8 26,9 25,0 26,3 26,8 23,4 26,8 20,9 20,7</PRE>

W przemyśle wskaźnik oczekiwań odnośnie cen sprzedaży w ciągu najbliższych trzech miesięcy wyniósł minus 0,7 pkt. wobec minus 2,2 pkt. miesiąc temu, w usługach ukształtował się na poziomie minus 5,1 pkt. wobec minus 7,4 pkt. miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym wyniósł 8,8 pkt. wobec 8,1 pkt. w poprzednim miesiącu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób, a w przypadku przedsiębiorstw na ankietach przeprowadzanych przez GUS. (PAP)

fdu/ ana/