Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w III 2013 r. spadł o 1,9 pkt. - KE

27-03-2013 11:06
27.03. Warszawa (PAP) - Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w marcu 2013 r. wyniósł 25,0 pkt. wobec 26,9 pkt. w lutym - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w środę.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Poniżej odczyty wskaźnika oczekiwań inflacyjnych z ostatnich miesięcy.

<PRE>miesiąc VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13 II'13 III'13WOI 31,9 35,5 31,9 34,3 29,0 26,8 26,9 25,0</PRE>

W przemyśle wskaźnik oczekiwań odnośnie cen sprzedaży wyniósł minus 2,1 pkt. wobec minus 0,9 pkt. miesiąc temu, w usługach ukształtował się na poziomie minus 5,4 pkt. wobec minus 8,1 pkt. miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym wyniósł 5,7 pkt. wobec 8,3 pkt. w poprzednim miesiącu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób, a w przypadku przedsiębiorstw na ankietach przeprowadzanych przez GUS. (PAP)

fdu/ jtt/