Wskaźnik koniunktury w transporcie ciężarowym w I kw. wzrósł do -28,0 pkt. z -29,8 pkt. - ITS

28-05-2013 11:56
28.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w krajowym transporcie ciężarowym w I kwartale 2013 roku wzrósł do -28,0 pkt. z -29,8 pkt. w IV kwartale 2012 r. - wynika z przesłanego PAP raportu Instytutu Transportu Samochodowego. W transporcie międzynarodowym wskaźnik wzrósł do -21,4 pkt. wobec -23,8 pkt. kwartał wcześniej.

"W I kwartale 2013 r., podobnie jak w całym ubiegłym roku, badania koniunktury w transporcie wskazywały na przewagę ocen pesymistycznych. W porównaniu z IV kwartałem 2012 r. obserwujemy nieznaczną poprawę nastrojów, co oznacza, że mniejsza liczba badanych przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków wskazała na zmniejszenie wielkości przewozów ładunków" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że w I kwartale 2013 r. wartość wskaźnika koniunktury w transporcie krajowym wyniosła -28,0 pkt., zaś w transporcie międzynarodowym -21,4 pkt.

"Porównanie obecnej sytuacji z analogicznym okresem ubiegłego roku, wskazuje na niewielką poprawę - wzrost wartości wskaźnika koniunktury w transporcie międzynarodowym o 4,6 pkt. oraz spadek wartości wskaźnika koniunktury w transporcie krajowym o 1,8 pkt." - napisano.

Nikodem Chinowski (PAP)

nik/ jtt/