Wskaźnik koniunktury w przemyśle w IV spadł o 1,6 pkt. do minus 13,1 pkt. - IRG SGH

09-05-2013 12:05
09.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle w kwietniu 2013 r. spadł o 1,6 pkt., do poziomu minus 13,1 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W skali roku wskaźnik spadł o 8 pkt.

"W kwietniu koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa nieoczekiwanemu pogorszeniu. Widoczne jest ono w sektorze prywatnym. Poprawę aktywności przedsiębiorstw odnotowano zaś w sektorze publicznym. Przedsiębiorstwa prywatne słabiej reagują na bodźce sezonowe. Mimo, iż zwiększyły się wartości głównych sald ankiety oczekiwania na najbliższe miesiące są pesymistyczne. Utrzymuje się niepewność, czy pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych doprowadzi do wyraźnego ożywienia w obu sektorach, czy będzie słabsze niż ciągle negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że w obu sektorach odnotowano wzrost poziomu produkcji i portfela zamówień, zarówno krajowych, jak i eksportowych. Zatrudnienie wzrosło zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych, zaś poprawę sytuacji finansowej odnotowały tylko przedsiębiorstwa publiczne.

Opinie przedsiębiorstw o ogólnej kondycji gospodarki polskiej nieco się poprawiły, ale ciągle są pesymistyczne.

W ostatnim półroczu zmalały nakłady na inwestycje. (PAP)

map/ osz/