Wskaźnik koniunktury w przemyśle w III wzrósł o 1,0 pkt. do minus 11,6 pkt. - IRG SGH

04-04-2013 12:18
04.04. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle w marcu 2013 r. wzrósł o 1,0 pkt., do poziomu minus 11,6 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W skali roku wskaźnik spadł o 11,3 pkt.

"W marcu koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa dalszej poprawie. W tym badaniu oznaki ożywienia aktywności przedsiębiorstw widoczne są w sektorze publicznym. Przedsiębiorstwa prywatne informują o pogorszeniu ich sytuacji" - napisano w czwartkowym komunikacie.

"Oczekiwania na najbliższe miesiące są bardziej optymistyczne ze względu na pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych. Utrzymuje się negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych" - dodano.

"Odnotowano spadek wartości sald poziomu produkcji i portfela zamówień, zarówno krajowych jak i eksportowych. Po krótkim okresie wzrostu znowu maleje zatrudnienie i pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Nastroje przedsiębiorstw nieco się poprawiły, ale tylko w sektorze prywatnym. Saldo pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej jest ciągle ujemne i najniższe spośród wszystkich pytań ankiety" - napisano.(PAP)

fdu/ asa/