Wskaźnik koniunktury w przemyśle w II wzrósł o 0,8 pkt. do minus 12,6 pkt. - IRG SGH

06-03-2013 13:25
06.03. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle w lutym 2013 r. wzrósł o 0,8 pkt., do poziomu minus 12,6 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W skali roku wskaźnik spadł o 7,7 pkt., ale ankietowani spodziewają się poprawy sytuacji.

"W lutym koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa dalszej poprawie. Oznaki ożywienia aktywności przedsiębiorstw widoczne są przede wszystkim w sektorze prywatnym. Przedsiębiorstwa publiczne, po okresie ożywienia w poprzednich miesiącach, obecnie informują o pogorszeniu ich sytuacji. Oczekiwania na najbliższe miesiące są coraz bardziej optymistyczne. Rośnie siła pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych. Oddziaływanie czynników cyklicznych jest w dalszym ciągu negatywne, chociaż wydaje się słabnąć" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że odnotowano wzrost wartości sald poziomu produkcji i portfela zamówień zarówno krajowych, jak i eksportowych. Rośnie zatrudnienie zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

"Opinie przedsiębiorstw o ogólnej kondycji gospodarki polskiej nieco się poprawiły, ale tylko w sektorze prywatnym. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zmniejszyło się saldo produkcji eksportowej. Towarzyszy temu spadek konkurencyjności naszych towarów na rynkach zagranicznych" - napisano. (PAP)

map/ osz/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

Graficzne pułapki CAPTCHA