Wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w IV do -26,8 pkt. z -30,2 pkt. - TNS Polska

18-04-2013 10:26
18.04. Warszawa (PAP) - Wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w kwietniu do -26,8 pkt. z -30,2 pkt. - wynika z badania Barometr Nastrojów Ekonomicznych przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"W kwietniu 2013 wskaźnik klimatu konsumenckiego wynosi -26,8 pkt. Oznacza to, że odsetek ocen negatywnych przewyższa odsetek ocen pozytywnych. W porównaniu z poprzednim pomiarem TNS Consumer Index wzrósł o 3,4 punktu. Na poprawę klimatu konsumenckiego wpłynęła przede wszystkim roczna prognoza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Ocena zmian w sytuacji ekonomicznej Polski w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 1 punkt procentowy, natomiast pozostałe elementy składowe wskaźnika wzrosły" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wynosi -35,4 pkt. i jest o 1,7 pkt. wyższy niż przed miesiącem.

"Na wzrost ten w równym stopniu przełożyła się poprawa oceny obecnej sytuacji ekonomicznej Polski oraz rocznej jej prognozy" - napisano.

W przypadku wskaźnika oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych zaobserwowano największą poprawę w porównaniu do marca 2013.

"Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wzrósł o 5,1 punktu i obecnie wynosi -18,2 pkt. Na obserwowany wzrost wartości wskaźnika wpłynęła przede wszystkim poprawa rocznej prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - dodano.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego (TNS CONSUMER INDEX) jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-9 kwietnia na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

nik/ asa/