Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w VI z -27,4 pkt. do -28,7 pkt. - TNS Polska

27-06-2013 12:59
27.06. Warszawa (PAP) - Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w czerwcu o 1,3 pkt. z -27,4 pkt. do -28,7 pkt. - wynika z badania TNS Consumer Index (dawniej Barometr Nastrojów Ekonomicznych), przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"W czerwcu niemal wszystkie elementy składowe wskaźnika uległy pogorszeniu. Wyjątkiem są roczne prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, które uległy minimalnej poprawie" - napisano w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju spadł względem maja o 2,5 pkt. i wynosi -38,2 pkt.

"W czerwcu pogorszeniu uległy wszystkie trzy podwskaźniki tworzące Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (zarówno ocena sytuacji aktualnej, ocena zmian w perspektywie rocznej jak i prognoza zmian w ciągu najbliższego roku)" - napisano.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wynosi -19,2 pkt i kształtuje się na tym samym poziomie, co przed miesiącem.

"Na zaobserwowany brak zmian w wartości wskaźnika oceny kondycji finansowej gospodarstw wpłynęło minimalne pogorszenie wyników podwskaźnika aktualnej oceny kondycji gospodarstw oraz ich zmiany w ostatnim roku przy minimalnie lepszych prognozach dotyczących stanu finansów gospodarstw domowych w perspektywie rocznej" - napisano.

Jak informuje TNS Polska, Wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-12 czerwca 2013 r. na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

fdu/ asa/