Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w V z -26,8 pkt. do -27,4 pkt. - TNS Polska

23-05-2013 11:43
23.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w maju o 0,6 pkt. z -26,8 pkt. do -27,4 pkt. - wynika z badania Barometr Nastrojów Ekonomicznych przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"W maju 2013 wskaźnik klimatu konsumenckiego wynosi -27,4 pkt. Oznacza to, że odsetek ocen negatywnych przewyższa odsetek ocen pozytywnych. Spadki okazały się jednak przewyższać wzrosty i w efekcie TNS Consumer Index spadł o 0,6 punktu" - napisano.

"W tym miesiącu niektóre elementy składowe wskaźnika, takie jak oceny zmian w sytuacji ekonomicznej i w sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wzrosły. Inne natomiast, takie jak ocena obecnej sytuacji ekonomicznej oraz roczne prognozy sytuacji ekonomicznej Polski i sytuacji finansowej gospodarstw domowych spadły" - dodano.

Z badania wynika, że wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wynosi w maju -35,7 pkt. co oznacza spadek o 0,3 pkt. wobec kwietnia.

"Ocena zmian w sytuacji ekonomicznej kraju wzrosła o 5 punktów, natomiast pozostałe dwa podwskaźniki - ocena obecnej sytuacji ekonomicznej i roczna prognoza zmian w sytuacji ekonomicznej Polski - spadły, co przełożyło się na ogólne pogorszenie się wskaźnika" - napisano.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wynosi -19,2 pkt. i jest to mniej o 1 pkt niż w kwietniu.

"Na obserwowany spadek wartości wskaźnika wpłynął spadek rocznej prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, który przewyższył wzrost oceny zmian w sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - napisano.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 maja na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

nik/ ana/