Wskaźnik BIG wzrósł w badaniu z VI o 3,63 pkt. do 9,05 pkt. - BIG InfoMonitor

20-06-2013 15:27
20.06. Warszawa (PAP) - Wskaźnik BIG, mierzący poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, w czerwcowym badaniu wzrósł o 3,63 pkt. do 9,05 pkt. w porównaniu do badania z lutego 2013 r. - wynika z cyklicznego raportu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

"Na obecny poziom wartości wskaźnika wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele dostawców usług masowych, w tej grupie wskaźnik spadł o blisko 7 pkt. Na koniec pierwszego półrocza wyniki badania pokazują wyraźne pozytywne odbicie. Na razie trudno ocenić czy będzie ono trwałe, czy tak jak w poprzednich latach, będzie to efekt sezonowy związany z okresem letnim" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że wskaźnik wśród dostawców usług finansowych wzrósł do 14,02 pkt. z 4,69 pkt., wśród dostawców usług masowych spadł do 1,13 pkt. z 4,69 pkt., w branży turystycznej wzrósł do 19,98 pkt. z 19,58 pkt., w branży budowlanej wzrósł do 2,67 pkt. z -1,39 pkt., zaś wskaźnik w branży e-commerce wzrósł do 8,79 pkt. z 8,59 pkt.

Wskaźnik BIG dla grupy małych i średnich przedsiębiorstw z innych branż wzrósł do 9,42 pkt. z minus 9,42 pkt. w poprzednim badaniu.

<PRE>Odczyt Wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG):

2012 2013 X II V IX XII II VIWskaźnik BIG 11,51 5,36 11,12 2,93 8,56 5,42 9,05</PRE>

Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek - pogorszenie sytuacji.

Z raportu wynika również, że od lutego o 1 pkt proc. do 59 proc. zmniejszyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe należności w ich branży za zjawisko występujące często.

Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych na losowo-kwotowej próbie 390 firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania o zapadalności co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania. (PAP)

mj/ ana/