Wskaźnik BIG wzrósł o 5,06 pkt. do 14,1 pkt. - BIG InfoMonitor

10-09-2013 11:49
10.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik BIG, mierzący poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wzrósł we wrześniowym badaniu o 5,06 pkt. względem czerwca i wynosi 14,11 pkt. - wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

"Bieżąca wartość Wskaźnika BIG, mierzącego poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wynosi 14,11 pkt., oznacza to wzrost w porównaniu do czerwca 2013 o ponad 5 pkt. Obecna wartość Wskaźnika BIG jest najwyższa od stycznia 2010 roku. Dobre sygnały płyną z prawie wszystkich badanych sektorów, w tym przede wszystkim z branży budowlanej" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że w sektorze turystycznym wskaźnik BIG spadł względem czerwca do 16,4 pkt. (z 20,0 pkt.), natomiast wskaźnik wzrósł w sektorze budowlanym (do 13,5 pkt. z 2,7 pkt.) oraz e-commerce (do 15,8 pkt. z 8,9 pkt.).

Z badania wynika także, że 71 proc. firm nie odczuwa jeszcze ożywienia gospodarczego, które zauważyło natomiast 23 proc. przedsiębiorstw.

Gdyby nastąpiło ożywienie gospodarcze, 42 proc. firm utrzymałoby poziom zatrudnienia na obecnym poziomie, zaś 53 proc. zdecydowałoby się na podniesienie wskaźnika. Na podniesienie wynagrodzeń zdecydowałoby się 64 proc. przedsiębiorstw, zaś obecne poziomy utrzymałoby 26 proc. firm.

Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek - pogorszenie sytuacji.

Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych na losowo-kwotowej próbie 390 firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania o zapadalności co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania. (PAP)

nik/ asa/