WRP w VII drugi raz z rzędu spadł; bezrobocie będzie się obniżać - BIEC

01-08-2013 09:00
01.08. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia drugi raz z rzędu się obniżył - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Oznacza to, że w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać, co będzie efektem głównie czynników sezonowych.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia nieznacznie obniżył się w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. To już drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano niewielki spadek wskaźnika. Oznacza to, iż w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać, o czym głównie zadecyduje pozytywny wpływ czynników o charakterze sezonowym.

"Aktualnie cztery składowe wskaźnika wpływają na jego spadek, a tym samym poprawę sytuacji na rynku pracy, i tak sama liczba zmiennych oddziałuje w kierunku wzrostu wskaźnika. Do pozytywnych zjawisk zachodzących ostatnio na rynku pracy i nie mających jedynie charakteru sezonowego zaliczyć należy wyhamowanie liczby zwolnień pracowników z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, czyli tzw. zwolnień grupowych" - napisano w komunikacie.

"Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym spadła o mniej niż 0,1 pkt. proc. i nadal kształtuje się na poziomie 13,5 proc." - dodano.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 13,2 proc. wobec 13,5 proc. w maju.

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym przekładają się na bardzo ostrożne prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia w tym sektorze.

"Nadal przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad odsetkiem firm prognozujących wzrost liczby pracowników. Największe redukcje zatrudnienia przewidywane są w jednostkach małych i średnich. W ujęciu branżowym spadek wielkości zatrudnienia prognozowany jest w największym stopniu przez producentów odzieży, skór i wyrobów ze skór wyprawianych oraz producentów metali. Dość znaczący wzrost zatrudnienia, z kolei, prognozowany jest przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej" - napisano.

Zdaniem autorów badania, zmienną, która w krótkim okresie może pozytywnie wpłynąć na rynek pracy jest rosnąca liczba napływających ofert zatrudnienia.

"Pozytywne zmiany zachodzą po stronie zwolnień wynikających z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Od wielu miesięcy zmienna ta w największym zakresie odzwierciedlała negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych, związanych z istotnym załamaniem aktywności gospodarki" - napisano.

"Do pozytywów obecnej sytuacji na rynku pracy zaliczyć należy malejącą liczbę bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji, czyli młodocianych i osób po 50-tym roku życia, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci" - dodano. (PAP)

nik/ osz/