Wpływy do KFD z systemu viaTOLL w okresie I-II '13 wyniosły 152,5 mln zł

07-03-2013 13:57
07.03. Warszawa (PAP) - Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg i autostrad wnoszonych za pomocą systemu viaTOLL w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. wyniosły 152,5 mln zł - poinformowała PAP Dorota Prochowicz, rzecznik viaTOLL.

W lutym przychody wyniosły 77,7 mln zł.

Plan finansowy KFD przewiduje, że w 2013 roku przychody z systemu viaTOLL wyniosą 1.480,2 mln zł.

Opłaty naliczone od początku uruchomienia systemu, tj. od lipca 2011 roku do końca lutego 2013 roku wyniosły 1.475,2 mln zł.

System viaTOLL obejmuje obecnie sieć 2030 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. W marcu 2013 roku planowane jest powiększenie sieci dróg objętych systemem o 160 km. (PAP)

mj/ ana/