We wtorek rząd zajmie się założeniami budżetu na 2014 rok - KPRM

06-06-2013 10:48
06.06. Warszawa (PAP) - Na wtorkowym posiedzeniu 11 czerwca, rząd zajmie się założeniami projektu budżetu państwa na 2014 rok - wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego przez KPRM.

Wśród dyskutowanych dokumentów znajdą się również: propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Zgodnie z przekazaną już Komisji Trójstronnej wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok, rząd zakłada, że wzrost PKB wyniesie 2,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,4 proc. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 założono, że maksymalny deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 55 mld zł.

Z informacji PAP wynika, że w dokumencie, który w przyszłym tygodniu będzie omawiał rząd, nie znajdą się propozycje Ministerstwa Finansów odnośnie dochodów, wydatków oraz deficytu budżetowego.

Strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia KT założenia projektu budżetu państwa na rok następny. (PAP)

bg/ ana/