Warunki gospodarcze trudne, ale powinny się poprawiać; inflacja nadal niska - Durjasz, RG

24-05-2013 11:21
24.05. Warszawa (PAP) - Warunki gospodarcze w Polsce w związku z zewnętrznymi czynnikami pozostają nadal trudne, ale powinny się stopniowo poprawiać. Będą one sprzyjać utrzymaniu bardzo niskiej inflacji w Polsce - uważa Paweł Durjasz, członek Rady Gospodarczej.

"Majowy wzrost wstępnie liczonych wskaźników PMI wskazuje, że dekoniunktura w strefie euro na szczęście się nie pogłębia. Proces wychodzenia z recesji jest tam jednak bardzo wolny i kruchy. W II kwartale 2013 r. PKB w strefie euro najprawdopodobniej ponownie się obniży, w III kwartale może się ustabilizować, a zacznie rosnąć być może dopiero pod koniec roku. Złą informacją dla gospodarki niemieckiej, dla której ważny jest eksport dóbr inwestycyjnych, jest wyhamowanie koniunktury w chińskim przemyśle" - napisał w Biuletynie Gospodarczym Durjasz.

"Utrzymują się zatem trudne warunki zewnętrzne dla wzrostu polskiej gospodarki - ale powinny się one bardzo stopniowo poprawiać. Wszystko wskazuje także na to, że czynniki zewnętrzne będą sprzyjać utrzymaniu bardzo niskiej inflacji w Polsce" - dodał.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 r. 47,5 pkt. wobec 47,0 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 47,2 pkt. Natomiast wskaźnik PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w maju 2013 roku 47,8 pkt. wobec 46,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.(PAP)

kba/ osz/