Wartość udzielonych zamówień w okresie I-VIII '13 wyniosła 30,396 mld zł - UZP

17-09-2013 09:27
17.09. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-sierpień 2013 r. wyniosła 30,396 mld zł wobec 29,580 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z wrześniowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 61 proc.

Dostawy 20 proc.

Usługi 19 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 2,97

rządowa terenowa 2,15

samorządowa 51,65

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,18

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,83

Uczelnie publiczne 4,84

Podmiot prawa publicznego 6,12

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 10,33

Inny 20,94</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ osz/