Wartość udzielonych zamówień w okresie I-VI '13 wyniosła 21,084 mld zł - UZP

11-07-2013 10:45
11.07. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. wyniosła 21,084 mld zł wobec 20,036 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z lipcowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 58 proc.

Dostawy 21 proc.

Usługi 21 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 2,50

rządowa terenowa 2,10

samorządowa 52,73

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,18

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,87

Uczelnie publiczne 4,76

Podmiot prawa publicznego 6,05

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 10,72

Inny 20,10</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ jtt/