Wartość udzielonych zamówień w okresie I-V '13 wyniosła 16,723 mld zł - UZP

14-06-2013 10:52
14.06. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-maj 2013 r. wyniosła 16,723 mld zł wobec 16,097 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z czerwcowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 57 proc.

Dostawy 23 proc.

Usługi 20 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 2,45

rządowa terenowa 2,01

samorządowa 53,01

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,16

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,80

Uczelnie publiczne 4,38

Podmiot prawa publicznego 6,07

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 11,32

Inny 19,82</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ ana/