Wartość udzielonych zamówień w okresie I-III '13 wyniosła 8,957 mld zł - UZP

12-04-2013 11:38
12.04. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-marzec 2013 r. wyniosła 8,957 mld zł wobec 8,704 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z kwietniowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 47 proc.

Dostawy 28 proc.

Usługi 25 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 2,97

rządowa terenowa 1,98

samorządowa 48,11

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,16

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,79

Uczelnie publiczne 5,13

Podmiot prawa publicznego 6,15

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 12,77

Inny 21,95</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ ana/