Wartość udzielonych zamówień w okresie I-II '13 wyniosła 5,7 mld zł - UZP

13-03-2013 15:21
13.03. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-luty 2013 r. wyniosła 5,699 mld zł - wynika z marcowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 39 proc.

Dostawy 32 proc.

Usługi 29 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 3,78

rządowa terenowa 2,12

samorządowa 44,95

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,18

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,86

Uczelnie publiczne 5,07

Podmiot prawa publicznego 6,32

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 14,21

Inny 22,50</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

mj/ jtt/