Wartość nowych kredytów mieszkaniowych w I kw. '13 wyniosła 8,02 mld zł, spadek 9,3 kdk - AMRON/ZBP

28-05-2013 11:30
28.05. Warszawa (PAP) - W I kwartale 2013 r. banki udzieliły 41,6 tys. kredytów mieszkaniowych za 8,02 mld zł, czyli najmniej od czterech lat. W kolejnych kwartałach możliwe są dalsze spadki rynku bądź stagnacja. Początek roku przyniósł wzrost średnich cen metra kwadratowego w największych aglomeracjach - ocenia w raporcie AMRON i Związek Banków Polskich.

Wartość nowych umów kredytowych była o 9,34 proc. niższa niż w IV kwartale 2012 roku. Z kolei liczba nowo podpisanych umów spadła w I kwartale do 41,6 tys. z 47,52 tys. w IV kwartale 2012 r., czyli o 12,46 proc.

"Pierwsze trzy miesiące tego roku potwierdzają nasze przewidywania, że ten rok na rynku mieszkaniowym będzie bardzo trudny. Mówiliśmy wielokrotnie, że likwidacja programu wsparcia bez jednoczesnego uruchomienia nowych propozycji będzie miała bardzo negatywne konsekwencje" - ocenił cytowany w komunikacie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

"Luka między programami wyniesie aż 12 miesięcy, w kolejnych kwartałach możemy zatem oczekiwać dalszych spadków lub - w najlepszym razie - stagnacji" - dodał.

W całym 2012 roku udzielono kredytów hipotecznych za 39,1 mld zł, czyli o 20,5 proc. mniej niż w 2011 roku.

Poniżej wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wg danych ZBP.

<TAB>okres wartość liczba (w mld zł)

I kw. 2012 10,2 48 723II kw. 2012 10,044 49 620III kw. 2012 10,021 50 691IV kw. 2012 8,843 47 523I kw. 2013 8,017 41 599</TAB>ŚREDNIA WARTOŚĆ KREDYTU WZROSŁA 3,2 PROC. KDK, MARŻE SPADŁY

W I kwartale 2013 roku udział nowych kredytów w złotych wyniósł prawie 99 proc. wartości nowych kredytów. Nieznacznie spadł za to udział kredytów denominowanych w euro, który na koniec marca wyniósł 1,11 proc.

Początek 2013 roku, w porównaniu do ostatniego kwartału 2012 roku, przyniósł wzrost średniej wartości udzielonego kredytu ogółem o 3,2 proc. do 189.027 zł. O 3,6 proc. wzrosła przeciętna wartość kredytu złotowego (188.080 zł), podczas gdy średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych spadła w stosunku do IV kwartału 2012 r. o 5,84 proc. do 471.439 zł.

Według danych ZBP I kwartał 2013 roku przyniósł wyraźne zmiany w strukturze LtV. Udział kredytów ze wskaźnikiem LtV powyżej 80 proc. spadł o 1,4 p.p. i obecnie 50,7 proc. nowych kredytów to kredyty udzielone kredytobiorcom posiadającym mniej niż 20 proc. wkładu własnego. Wzrósł z kolei udział nowo udzielonych kredytów o wskaźniku LtV od 50 do 80 proc. o blisko 1,8 p.p. do 35 proc.

Średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego na koniec marca wyniosło 4,87 proc. i było niższe o 1,3 p.p. od średniego oprocentowania kredytu hipotecznego notowanego w grudniu. W skali roku średnie oprocentowanie kredytu spadło o 1,5 p.p.

Średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) spadła z 1,54 proc. w styczniu do 1,36 proc. w marcu.

CENY TRANSAKCYJNE W I KW. W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH WZROSŁY

Według danych ZBP w I kwartale, w porównaniu do poprzedniego kwartału, największy spadek średniej ceny transakcyjnej metra kwadratowego lokalu mieszkaniowego wyniósł 105 zł i zanotowano go w aglomeracji katowickiej.

W Białymstoku, Krakowie i Łodzi średnia cena nieznacznie spadła, odpowiednio o 56 zł/m kw., 19 zł/m kw. oraz 67 zł/m kw.

Wzrost średniej ceny dotyczył czterech miast: Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Największy wzrost dotyczył Gdańska - tam cena wzrosła o 75 zł/m kw.

"Pierwsze od kilku kwartałów wzrosty cen mogą być pokłosiem zakończenia Programu "Rodzina na Swoim". W czasie trwania Programu, ceny transakcyjne często były dostosowywane do obowiązujących limitów, a w niektórych wypadkach pozostałe koszty zakupu mieszkania ukrywane były w cenach pomieszczeń przynależnych bądź garaży" - napisano w raporcie.

"Można więc zaryzykować stwierdzenie, że odnotowane wzrosty cen w pierwszym kwartale bieżącego roku były jedynie urealnieniem nienaturalnie zaniżonych poprzednio cen" - dodano.(PAP)

seb/ jtt/