Wartość emisji długu nieskarbowego w ciągu II kw. spadła o 0,8 proc. - Fitch

24-07-2013 15:38
24.07. Warszawa (PAP) - W Polsce na koniec II kwartału 2013 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego przekroczyła 117,4 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 proc., natomiast w ciągu ostatniego kwartału spadła o 0,8 proc. - podała agencja ratingowa Fitch w środę.

KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE (DO 365 DNI)

Na koniec II kwartału 2013 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 117,4 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 proc. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału spadła o 0,8 proc.

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec II kwartału 2013 wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni, która wyniosła 34,17 mld PLN, zwiększyła się o 16,9 proc. w skali roku. Jednocześnie w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 7 proc.

PAPIERY DŁUŻNE BANKÓW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec II kwartału 2013 wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 43,56 mld PLN, co oznacza wzrost o 4,1 proc. w skali roku, a w ujęciu kwartalnym spadek o 3,5 proc.

OBLIGACJE KOMUNALNE (POWYŻEJ 365 DNI)

W II kwartale 2013 wartość rynku obligacji komunalnych osiągnęła wartość 16,05 mld PLN. W ujęciu rocznym nastąpił 8,9 proc. przyrost wartości tego segmentu. Dynamika kwartalna wyniosła +2,8 proc.

Poniżej dane szczegółowe:

<PRE>Wg stanu na koniec maja 2013 r.:

Banki posiadały:- 88,57 proc. wszystkich emisji komunalnych- 76,67 proc. emisji listów zastawnych- 25,99 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 34,09 proc. wszystkich emisji papierów bankowych (długo- i krótkoterminowych)

Przedsiębiorstwa zainwestowały w:- 41,41 proc. wszystkich emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 0,96 proc. emisji obligacji komunalnych- 9,70 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych

Inwestorzy zagraniczni kupili:- 2,65 proc. obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 3,55 proc. bankowych papierów dłużnych

Fundusze emerytalne inwestowały w:- bankowe papiery dłużne (20,20 proc.)- obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (10,37 proc.)- listy zastawne (11,18 proc.)- obligacje komunalne (3,48 proc.)

Fundusze inwestycyjne posiadały:- 15,28 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych- 11,82 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 9,66 proc. listów zastawnych- 3,47 proc. obligacji komunalnych

Firmy ubezpieczeniowe nabyły:- listy zastawne (15,37 proc.)- obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (5,68 proc.)- bankowe papiery dłużne (3,53 proc.)- obligacje komunalne (3,49 proc.)</PRE>

(PAP)

nik/ asa/