Wartość emisji długu nieskarbowego w ciągu I kw. wzrosła o 0,5 proc. - Fitch

06-05-2013 11:42
06.05. Warszawa (PAP) - Na koniec I kwartału 2013 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego przekroczyła 118,3 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 16,6 proc., natomiast w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 0,5 proc. - podała agencja ratingowa Fitch w poniedziałek.

KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE (DO 365 DNI)

Na koniec I kwartału 2013 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnegoprzekroczyła 118,3 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 16,6 proc. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 0,5 proc.

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec I kwartału 2013 wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni, która wyniosła 31,94 mld PLN, zwiększyła się o 20,0 proc. w skali roku. Jednocześnie w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 1,9 proc.

PAPIERY DŁUŻNE BANKÓW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec IV kwartału 2012 wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 45,13 mld PLN, co oznacza wzrost o 19,3 proc. w skali roku, a w ujęciu kwartalnym wzrost o 1,7 proc.

OBLIGACJE KOMUNALNE (POWYŻEJ 365 DNI)

W IV kwartale 2012 wartość rynku obligacji komunalnych osiągnęła wartość 15,6 mld PLN. W ujęciu rocznym nastąpił 8,1-proc. przyrost wartości tego segmentu. Dynamika kwartalna wyniosła -0,1 proc.

Poniżej dane szczegółowe:

<PRE>Wg stanu na koniec lutego 2012 r.:

Banki posiadały:- 90,82 proc. wszystkich emisji komunalnych- 80,83 proc. emisji listów zastawnych- 28,52 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 20,88 proc. wszystkich emisji papierów bankowych (długo- i krótkoterminowych)

Przedsiębiorstwa zainwestowały w:- 40,19 proc. wszystkich emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 0,95 proc. emisji obligacji komunalnych- 0,15 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych

Inwestorzy zagraniczni kupili:- 2,57 proc. obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 0,46 proc. bankowych papierów dłużnych- 0,05 proc. obligacji komunalnych

Fundusze emerytalne inwestowały w:- bankowe papiery dłużne (32,57 proc.)- obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (10,19 proc.)- listy zastawne (9,39 proc.)- obligacje komunalne (2,94 proc.)

Fundusze inwestycyjne posiadały:- 21,58 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych- 11,35 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych- 8,11 proc. listów zastawnych- 2,91 proc. obligacji komunalnych

Firmy ubezpieczeniowe nabyły:- listy zastawne (15,37 proc.)- obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (5,2 proc.)- bankowe papiery dłużne (4,27 proc.)- obligacje komunalne (2,32 proc.)</PRE>

(PAP)

nik/ asa/