Wariant likwidacji części obligacyjnej OFE interesujący dla rynku kapitałowego - prezes GPW

26-06-2013 15:17
26.06. Warszawa (PAP) - Prezes giełdy Adam Maciejewski ocenia, że wariant likwidacji części obligacyjnej OFE, jest najbardziej interesujący dla rynku kapitałowego, bo daje możliwość dalszego rozwoju rynków akcji i obligacji korporacyjnych.

"Na podstawie dość ogólnych informacji, z którymi się do tej pory zapoznałem, najbardziej interesujący z punktu widzenia rynku kapitałowego wydaje się wariant pierwszy (likwidacji części obligacyjnej OFE - przyp. PAP), dający możliwości dalszego rozwoju rynków akcji i obligacji korporacyjnych" - powiedział PAP Maciejewski.

Raport o OFE proponuje trzy warianty zmian w OFE.

Pierwszy wariant zakłada likwidację części obligacyjnej OFE. Część, która może być inwestowana w akcje pozostałaby w OFE. Składka wzrosłaby do 2,92 proc. OFE miałyby zakaz inwestowania w państwowe papiery dłużne. Poza akcjami spółek giełdowych OFE miałyby prawo inwestować także w prywatne komercyjne papiery dłużne i większość innych komercyjnych instrumentów finansowych.

Drugi wariant zakłada dobrowolność wyboru, do którego OFE osoby chcą przynależeć. Jeśli nie wskażą konkretnego OFE, to ich środki przeniesione byłyby na subkonto ZUS.

W trzecim wariancie ubezpieczony mógłby przekazać całość składki do ZUS (19,52 proc.) lub przekazać do ZUS część składki (17,52 proc.), a 2 proc. trafiłoby do OFE, ale pod warunkiem, że ta osoba dopłacałaby dodatkowo równowartość tych 2 proc. do OFE. (PAP)

pr/ jow/ asa/