W VII nastroje społeczne uległy nieznacznej poprawie - TNS Polska

15-07-2013 15:55
15.07. Warszawa (PAP) - W lipcu doszło do nieznacznej poprawy nastrojów społecznych - wynika z lipcowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. W porównaniu z czerwcem ocena stanu gospodarki jest taka sama, polepszyły się natomiast oceny kierunku zmian w kraju i 3-letniej prognozy materialnych warunków życia.

Z badania TNS wynika, że trzy czwarte Polaków (75 proc.) negatywnie ocenia kierunek biegu spraw w kraju. O tym, że sprawy te idą w dobrą stronę, przekonanych jest tylko 14 proc. badanych. 11 proc. respondentów nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat.

"W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena kierunku biegu spraw w naszym kraju zmieniła się nieznacznie - o 2 punkty procentowe spadł jedynie odsetek pesymistów" - napisano w komunikacie.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

<PRE> 2012 2013 VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIwdobrym 20% 15% 15% 19% 20% 15% 21% 15% 15% 16% 15% 14%

w złym 70% 77% 76% 67% 69% 75% 70% 75% 73% 74% 77% 75%

brakzdania 10% 8% 9% 14% 11% 10% 9% 10% 12% 10% 8% 11%

</PRE>

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

Autorzy raportu wskazują, że zdaniem większości respondentów (75 proc.) polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, z czego 31 proc. osób uważa, że kryzys ten jest głęboki, a 45 proc. - że lekki. O tym, że gospodarka rozwija się mówi 21 proc. uczestników badania, przy czym 18 proc. określa ten wzrost jako powolny, a tylko 3 proc. - jako dynamiczny. 4 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

"W porównaniu z czerwcem br., ocena obecnego stanu polskiej gospodarki poprawiła się - o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek optymistów" - napisano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

Z raportu TNS wynika, iż 40 proc. badanych uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności nie zmienią się. O tym, że zmiana jednak nastąpi, przekonanych jest 56 proc. Polaków, przy czym więcej jest tych, którzy spodziewają się pogorszenia (42 proc.) niż tych, którzy przewidują poprawę sytuacji (14 proc.). 4 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

"W porównaniu z poprzednim pomiarem prognoza zmian materialnych warunków życia nie zmieniła się znacząco - jedynie odsetek pesymistów spadł o 2 punkty procentowe" - napisano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

W lipcu wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych nadal mają wartości ujemne.

"Oznacza to, że Polacy częściej wypowiadają się negatywnie niż pozytywnie na badane tematy" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu z poprzednim miesiącem największą zmianę zanotowano w przypadku oceny netto prognozy materialnych warunków życia - nastąpił wzrost tego wskaźnika o 2 punkty procentowe. Oceny netto kierunku zmian w kraju oraz stanu gospodarki utrzymują się na podobnym poziomie- jedynie odnotowano spadek oceny kierunku zmian o 1 punkt procentowy" - dodano.

<PRE>

OCENY 2012 2013NETTO VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

KIERUNEK ZMIANW KRAJU -50 -62 -61 -48 -49 -60 -49 -60 -58 -58 -62 -61

STANGOSPODARKI -45 -58 -59 -58 -54 -55 -48 -53 -58 -50 -62 -62

3-LETNIAPROGNOZAMATERIALNYCHWARUNKÓW ŻYCIALUDZI -36 -43 -41 -31 -32 -39 -22 -29 -30 -25 -30 -28

dane w pkt. proc.

</PRE>

Badanie zrealizowano w dniach 5-10 lipca 2013 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

ost/ asa/