W VII i VIII warunkowe dwie aukcje obligacji, we IX oferta zależna od syt. rynkowej - MF

28-06-2013 15:00
28.06. Warszawa (PAP) - W lipcu i sierpniu warunkowo mogą odbyć się dwa przetargi obligacji, zaś oferta na przetarg we wrześniu uzależniona jest od sytuacji rynkowej - podał w piątek resort w komunikacie.

RYNEK KRAJOWY

- przetargi sprzedaży:

23 lipca* przetarg warunkowy - oferta uzależniona od sytuacji rynkowej

7 sierpnia przetarg warunkowy - oferta uzależniona od sytuacji rynkowej

5 września** oferta uzależniona od sytuacji rynkowej

* przetarg we wtorek** przetarg w czwartek

- przetargi zamiany:

w lipcu i sierpniu przetargi nie są planowane, możliwy przetarg we wrześniu (przeprowadzenie uzależnioneod sytuacji rynkowej) - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w październiku 2013 r. orazstyczniu 2014 r.

- przetargi bonów:

przetargi bonów skarbowych nie są planowane

------------------------------------------------------RYNEK ZAGRANICZNY

- wpływy z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 2,0 mld EUR,

- możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacjirynkowej,

- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie privateplacement.

------------------------------------------------------OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Ogólne założenia:a) na lipiec i sierpień planowane jest zawieszenie przetargów sprzedaży obligacjiz zastrzeżeniem, że w przypadku dalszej stabilizacji sytuacji rynkowej i zgłaszanegodużego popytu możliwe będzie ich przeprowadzenie. We wrześniu planowane jestprzeprowadzenie jednego przetargu sprzedaży obligacji.

b) podaż obligacji na rynku krajowym będzie wynikać z kształtowania się sytuacji rynkowejoraz konsultacji z inwestorami,

c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane,

d) emisje obligacji na rynkach zagranicznych uzależnione będą od sytuacji panującej namiędzynarodowych rynkach finansowych i rynku krajowym,

e) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacjeprzedstawionego planu. (PAP)

nik/ ana/