W VII CPI 0,3-0,4 proc. rdr, do grudnia dalszy wzrost wskaźnika - Borowski, RG

16-07-2013 10:37
16.07. Warszawa (PAP) - W lipcu inflacja wzrośnie do 0,3-0,4 proc. rdr i w kolejnych miesiącach wskaźnik będzie rósł, aby w grudniu wynieść 1,0 proc. - ocenia Jakub Borowski z Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem, poziom stóp procentowych pozostanie bez zmian do marca 2014 r.

"Oceniam, że czerwcowy poziom inflacji był najniższy w tej fazie spowolnienia gospodarczego. W lipcu inflacja CPI zwiększy się do 0,3-0,4 proc. rdr, a w kolejnych miesiącach będzie stopniowo rosnąć, osiągając 1,0 proc. rdr w grudniu" - napisał Borowski w biuletynie Rady.

GUS podał w poniedziałek, że inflacja w czerwcu wyniosła 0,2 proc. w ujęciu rocznym oraz 0,0 proc. w ujęciu miesięcznym.

Borowski ocenia, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do marca 2014 r.

"Istotny spadek inflacji w czerwcu był brany pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji o obniżce stóp procentowych o 25 pb na lipcowym posiedzeniu. Nie zmienia on zatem krótkoterminowych perspektyw stóp NBP, które moim zdaniem pozostaną na obecnym poziomie do marca 2014 r." - napisał.

"Uważam, że RPP może wycofać się ze złożonej w lipcu deklaracji o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych tylko w przypadku silnego wzrostu ryzyka deflacji lub znaczącego pogłębienia recesji w strefie euro, opóźniającego ożywienie gospodarcze i powrót inflacji do celu. Obecnie oceniam prawdopodobieństwo zmaterializowania się tych scenariuszy jako niskie" - dodał. (PAP)

nik/ ana/