W VI wzrost płac przez premie w energetyce - GUS

23-07-2013 10:38
23.07. Warszawa (PAP) - W czerwcu odnotowano w zrost płac dzięki wypłatom premii w energetyce - wynika z opracowania GUS.

W czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3.808,63 zł i było o 1,4 proc. wyższe niż przed rokiem.

"Wynagrodzenia zwiększyły się w większości sekcji, w tym najbardziej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 13,6 proc.), co było m.in. wynikiem wypłaconych premii. W sekcji górnictwo i wydobywanie wynagrodzenia były niższe o 14,7 proc. (wobec wzrostu o 14,5 proc. w analogicznym okresie ub. roku), na co wpłynęło przesunięcie terminu wypłat nagród" - napisał GUS w opracowaniu. (PAP)

map/ asa/