W VI pogorszenie nastrojów społecznych - TNS Polska

18-06-2013 10:41
18.06. Warszawa (PAP) - W czerwcu doszło do pogorszenia nastrojów społecznych - wynika z czerwcowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. W porównaniu z majem pogorszyły się zarówno oceny netto stanu gospodarki, kierunku zmian w kraju jak i 3-letniej prognozy materialnych warunków życia.

Z badania TNS wynika, że ponad trzy czwarte Polaków (77 proc.) negatywnie ocenia kierunek biegu spraw w kraju. O tym, że sprawy te idą w dobrą stronę, przekonanych jest tylko 15 proc. badanych. 8 proc. respondentów nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat.

"W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena kierunku biegu spraw w naszym kraju zmieniła się nieznacznie - o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek pesymistów" - napisano w komunikacie.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

<PRE> 2012 2013 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VIwdobrym 24% 20% 15% 15% 19% 20% 15% 21% 15% 15% 16% 15%

w złym 67% 70% 77% 76% 67% 69% 75% 70% 75% 73% 74% 77%

brakzdania 9% 10% 8% 9% 14% 11% 10% 9% 10% 12% 10% 8%

</PRE>

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

Autorzy raportu wskazują, że zdaniem większości respondentów (79 proc.) polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, z czego 31 proc. osób uważa, że kryzys ten jest głęboki, a 44 proc. - że lekki. O tym, że gospodarka rozwija się mówi 17 proc. uczestników badania, przy czym 16 proc. określa ten wzrost jako powolny, a tylko 1 proc. - jako dynamiczny. 4 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

"W porównaniu z majem br. opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki pogorszyły się - o 5 punktów procentowych spadł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów wzrósł aż o 7 punktów procentowych" - napisano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

Z raportu TNS wynika, że 38 proc. badanych uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności nie zmienią się. O tym, że zmiana jednak nastąpi, przekonanych jest 58 proc. Polaków, przy czym więcej jest tych, którzy spodziewają się pogorszenia (44 proc.) niż tych, którzy przewidują poprawę sytuacji (14 proc.). 4 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

"W porównaniu z poprzednim pomiarem prognoza zmian materialnych warunków życia nie zmieniła się znacząco - o 2 punkty spadł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów wzrósł o 3 punkty procentowe" - napisano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

W czerwcu wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych nadal utrzymują się poniżej 0.

"Oznacza to, że Polacy częściej wypowiadają się negatywnie niż pozytywnie na badane tematy" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu z poprzednim miesiącem największa zmianę zanotowano w przypadku oceny netto stanu gospodarki - nastąpił spadek tego wskaźnika o 12 punktów procentowych. Oceny netto kierunku zmian w kraju oraz 3-letniej prognozy materialnych warunków życia ludzi także się pogorszyły - o odpowiednio 4 i 5 punktów procentowych" - dodano.

<PRE>

OCENY 2012 2013NETTO VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

KIERUNEK ZMIANW KRAJU -43 -50 -62 -61 -48 -49 -60 -49 -60 -58 -58 -62

STANGOSPODARKI -34 -45 -58 -59 -58 -54 -55 -48 -53 -58 -50 -62

3-LETNIAPROGNOZAMATERIALNYCHWARUNKÓW ŻYCIALUDZI -25 -36 -43 -41 -31 -32 -39 -22 -29 -30 -25 -30

dane w pkt. proc.

</PRE>

Badanie zrealizowano w dniach 7-12 czerwca 2013 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

jba/ asa/