W VI niewielki spadek nastrojów konsumenckich - Ipsos

27-06-2013 11:56
27.06. Warszawa (PAP) - Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki spadek o 1,09 pkt. mdm - podał w czwartek Ipsos. Jest to jednak nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w 2013 r.

"Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w czerwcu plasuje się na nieco niższym poziomie niż w maju (zmiana o -1,09 pkt. ). Rok do roku zmiana jest bardziej istotna (81,57 pkt. obecnie, w stosunku do 87,50 pkt. w czerwcu 2012" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika, że w czerwcu niewielkiemu spadkowi uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.

"Więcej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w maju takie obawy sygnalizowało 66 proc. respondentów, natomiast w czerwcu - 70 proc. Zmalała ilość osób optymistycznie postrzegających sytuacje kraju (w maju pozytywne opinie wyrażało 26 proc. z nas, a obecnie 21 proc.). Połowa z nas jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległa pogorszeniu" - napisano.

"Wzrósł odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie będzie rosło. W maju tego zdania było 45 proc. osób, podczas gdy w czerwcu 49 proc." - dodano.

Z badania wynika także, że niewielkiej zmianie in minus uległ wymiar Skłonności do Zakupów, uzyskując wynik 91,63 pkt. (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła -0,43 pkt.).

" Wzrósł z kolei nieco odsetek osób twierdzących, że w obecnej sytuacji nie warto odkładać pieniędzy - w maju br. taką opinię wyrażało 31 proc. respondentów, podczas gdy w czerwcu 28 proc." - napisano.

Poniżej wskaźniki (w pkt.):

<PRE> VI V zmiana

WskaźnikOptymizmuKonsumentów: 81,57 82,66 -1,09

KlimatGospodarczy: 66,48 68,57 -2,09

Skłonnośćdo Zakupów: 91,63 92,06 -0,43

WskaźnikBieżący 69,66 71,00 -1,34

WskaźnikOczekiwań 89,62 90,52 -0,90

</PRE>

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 13-20 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.(PAP)

nik/ ana/