W V Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF

15-07-2013 09:02
15.07. Warszawa (PAP) - W maju Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp procentowych - wynika z lipcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W maju br. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 2,4 proc. i było niższe o 0,2 pkt. proc. od wartości referencyjnej (2,6 proc.). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Łotwy i Irlandii. Zgodnie z treścią Raportów o konwergencji 2013 przygotowanych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny, z grupy referencyjnej została wykluczona Grecja, jako państwo, którego dynamika cen istotnie różni się od dynamiki cen w strefie euro" - napisano w monitorze MF.

W maju Polska wypełniała także kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,3 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do kwietnia br.), a tym samym po raz kolejny ukształtowała się na poziomie historycznego minimum. Jednocześnie wartość ta była o 1,1 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 5,4 proc. W myśl Raportów o konwergencji 2013, wartość referencyjna w bieżącym wydaniu Monitora została wyliczona w oparciu o dane dotyczące Szwecji, Łotwy i Irlandii" - napisano.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu.Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2.(PAP)

jba/ ana/