W V koniunktura w handlu hurtowym lepsza niż w IV, gorzej rdr - GUS

22-05-2013 14:08
22.05. Warszawa (PAP) - W maju ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieznacznie pozytywnie, lepiej niż w kwietniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat - podał GUS w środę w komunikacie.

GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w maju na poziomie plus 1 (w kwietniu minus 2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W maju przedsiębiorcy nie odnotowują zmian poziomu sprzedaży. Odpowiednie prognozy są korzystne, zbliżone do formułowanych w kwietniu. Oceny sytuacji finansowej są mniej negatywne niż miesiąc wcześniej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie ulec zmianie. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego przed miesiącem" - napisano w komunikacie GUS.

"Spośród badanych jednostek, w maju 5,1 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu hurtowym (6,2 proc. przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w maju br. 51 proc. przedsiębiorstw, 49 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (48 proc. w maju br., 45 proc. przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (47 proc. w maju i w analogicznym miesiącu ub. r.)" - dodano.(PAP)

jba/ ana/