W trzecim tygodniu lipca ceny zbóż nadal spadały - ARR

29-07-2013 13:38
29.07. Warszawa (PAP) - W dniach 15-21.07.2013 r. ceny zbóż nadal spadały - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

Rosnąca podaż zbóż z nowych zbiorów wywiera presję na dalszy spadek cen skupu. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15-21.07.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju uzyskiwano 853 zł/t, tj. o ponad 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 11 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Cena żyta konsumpcyjnego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, obniżyła się o 6 proc., do 562 zł/t. Była ona o 10 proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 34 proc. niższa niż rok wcześniej.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 700 zł/t, o 3 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o 7 proc. niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 20 proc. tańsze.

W analizowanym tygodniu potaniała również kukurydza, za którą przeciętnie płacono 842 zł/t, tj. o 1 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 2 proc. niższa niż przed miesiącem i o 8 proc. niższa niż przed rokiem.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, po dwóch tygodniach spadku, w dniach 15-21 lipca 2013 r. cena żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 5,83 zł/kg, o 3 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej. Jednocześnie żywiec ten był o 7 proc. droższy niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Od czterech tygodni notuje się obniżkę krajowych cen skupu bydła. W trzecim tygodniu lipca 2013 r. żywiec wołowy skupowano średnio po 5,93 zł/kg, wobec 5,96 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 2 proc. niższa niż przed miesiącem i o 6 proc. niższa niż rok wcześniej.

Cena kurcząt brojlerów w dniach 15-21.07.2013 r. wzrosła do 4,25 zł/kg. Była ona o 1 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, o 5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Za indyki w analizowanym tygodniu płacono 6,08 zł/kg, o niecały 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie drób ten był o ponad 1 proc. droższy niż przed miesiącem i o 15 proc. droższy niż przed rokiem.

MLEKO

W dniach 15-21.07.2013 r. odnotowano znaczący wzrost cen mleka w proszku. Za odtłuszczone mleko w proszku średnio w kraju płacono 13,03 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 14,52 zł/kg, tj. o około 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 2-3 proc. więcej niż przed miesiącem. Ceny wymienionych rodzajów proszku mlecznego były także o odpowiednio o 50 proc. i o 43 proc. wyższe niż przed rokiem. (PAP)

ost/ asa/