W trzecim tygodniu IX zboża tańsze rdr, mleko droższe rdr - ARR

30-09-2013 14:37
30.09. Warszawa (PAP) - W trzecim tygodniu września drożało w ujęciu rocznym mleko, a taniały m.in. zboża, a także, w mniejszej skali, mięso - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16-22.09.2013 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 711 zł/t, nieco (o 0,5 proc.) niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 4 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 25 proc. tańsze niż przed rokiem.

Na rynku krajowym nadal utrzymuje się wzrostowa tendencja cen żyta konsumpcyjnego. W dniach 16-22.09.2013 r. dostawcy tego zboża przeciętnie w kraju uzyskiwali 475 zł/t. Było to o 0,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 6 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. żyto było o 31,5 proc. tańsze.

Jęczmień paszowy skupowano średnio po 678 zł/t, o 2 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o 1 proc. taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 20 proc. niższa niż przed rokiem.

Po znacznym spadku w poprzednim tygodniu, w dniach 16-22.09.2013 r. cena kukurydzy wzrosła do 784 zł/t. Cena tego zboża była o 2 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 3 proc. niższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku kukurydza była tańsza o 13 proc.

MIĘSO

Po trwającym ponad trzy miesiące wzroście, od dwóch tygodni spadają krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16-22.09.2013 r. w Polsce przeciętna cena skupu żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 5,93 zł/kg, o 2 proc. niższym niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o blisko 1 proc. niższa niż przed rokiem

Według danych ZSRIR MRiRW krajowa cena skupu żywca wołowego w dniach 16-22.09.2013 r. średnio ukształtowała się na poziomie 6,00 zł/kg wobec 5,99 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był o 1 proc. droższy niż miesiąc wcześniej, ale o 8 proc. tańszy niż przed rokiem.

Za kurczęta brojlery w analizowanym tygodniu podmioty skupujące przeciętnie płaciły 4,09 zł/kg, o 0,5 proc. taniej niż tydzień wcześniej i o 2 proc. taniej niż przed miesiącem, ale o 2 proc. drożej niż przed rokiem.

MLEKO

Odtłuszczone mleko w proszku w dniach 16-22.09.2013 r. średnio w kraju zbywano po 13,50 zł/kg, tj. o 0,6 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu. Ceny pełnego mleka w proszku wyniosły przeciętnie 15,26 zł/kg, o 1 gr/kg więcej niż tydzień wcześniej. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca cena OMP wzrosła o 3 proc., a PMP o 1 proc. Mleko w proszku było droższe niż przed rokiem o 34-35 proc. (PAP)

fdu/ jtt/