W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 32.624,67 mln zł - NBP

18-07-2013 09:56
18.07. Warszawa (PAP) - W środę, 17 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 32.624,67 mln zł wobec 28.566,64 mln zł we wtorek - podał NBP.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

10-07-2013 26.764,11 0,00 0,0011-07-2013 25.694,30 19,00 0,0012-07-2013 29.632,57 0,00 0,0015-07-2013 27.272,02 13,5 0,0016-07-2013 28.566,64 0,00 0,0017-07-2013 32.624,67 27,00 0,00</PRE>(PAP)

map/ asa/