W sezonie 2012/13 konsumpcja zbóż spadnie o 3 proc. rdr do 27 mln t. - ARR

10-04-2013 10:26
10.04. Warszawa (PAP) - W sezonie 2012/2013 krajowa konsumpcja zbóż spadnie o 3 proc. rdr i wyniesie 27 mln ton, zaś ich produkcja wyniesie 27-28 mln ton - napisała Agencja Rynku Rolnego w kwartalnej prognozie. Zdaniem ARR, do końca sezonu ceny zbóż będą utrzymywały się na wysokim poziomie.

"Ocenia się, że w sezonie 2012/2013 nastąpi zmniejszenie chłonności krajowego rynku zbóż, w wyniku postępującej redukcji pogłowia trzody chlewnej. Większa może być jednak produkcja żywca drobiowego i wołowego. Szacuje się, że zużycie zbóż na cele paszowe będzie (o 0,5 mln ton) mniejsze niż w poprzednim sezonie i wyniesie 16,4 mln ton. Zapotrzebowanie na zboża na cele konsumpcyjne ocenia się na 5,2 mln ton wobec blisko 5,4 mln ton sezon wcześniej" - napisano w kwartalnej prognozie.

"Pomimo wysokich cen zakłada się niewielki wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe (do 2,5 mln ton), w tym na biopaliwa. Natomiast zużycie ziarna do siewu może być mniejsze niż sezon wcześniej i wynieść 1,7 mln ton. Ogółem w sezonie 2012/2013krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 3 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie, kształtując się na poziomie 27 mln ton" - dodano.

ARR ocenia, że wysokie ceny zbóż mogą spowodować, iż mniejsza powierzchnia zasiewów zbóż ozimych zostanie (przynajmniej częściowo) zrekompensowana zwiększeniem areału upraw zbóż jarych.

"Przedłużająca się zima wstrzymuje rozwój wegetacyjny ozimin oraz opóźnia siewy zbóż jarych, co może mieć negatywny wpływ na ich plony. Przy opóźnionych siewach, znaczny areał może zostać przeznaczony pod zasiewy kukurydzy, której plony są znacznie większe niż zbóż podstawowych" - napisano w kwartalnej prognozie.

Z prognoz ARR wynika, że produkcja zbóż w bieżącym roku będzie zbliżona do średniej z wielolecia i wyniesie 27-28 mln ton.

"Decydujący wpływ na poziom i jakość zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji, a zwłaszcza w ostatniej jej fazie oraz w okresie żniw. Zakładając sprzyjające warunki pogodowe w dalszej części sezonu można się spodziewać, że zbiory zbóż w 2013 r. będą zbliżone do średniej wieloletniej i ukształtują się w granicach 27-28 mln ton" - dodano.

Eksperci Agencji Rynku Rolnego oceniają, że do końca sezonu ceny zbóż będą utrzymywały się na wysokim poziomie.

"Niepewność co do poziomu tegorocznych zbiorów zbóż na świecie będzie powodować, że ceny zbóż do końca sezonu będą determinowane malejącymi zapasami, kształtując się na wysokim poziomie, również w Polsce" - napisano.

Poniżej prognozy ARR dotyczące cen zbóż (zł/t):

<PRE>

VI 2013 IX 2013

pszenica ogółem 970-1020 960-920.pszenica konsump. 1000-1050 900-960.żyto 740-780 670-720

</PRE>

(PAP)

nik/ osz/