W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na '14 deficyt 47,7 mld zł - Rostowski (opis)

06-09-2013 17:26
06.09. Warszawa (PAP) - W przyjętym wstępnie przez rząd projekcie budżetu na 2014 r. zapisano maksymalny deficyt 47,7 mld zł, przy dochodach na poziomie 276,5 mld zł i wydatkach na poziomie 324,2 mld zł - poinformował w piątek wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

"(Przyjęcie zmian w systemie emerytalnym - PAP) wymagało bardzo znaczących zmian w budżecie państwa. Skutek tych zmian najbardziej wyraziście widać w zmianie w deficycie z 51,6 mld zł na 47,7 mld zł" - powiedział Rostowski na piątkowej konferencji prasowej.

"Budżet przewiduje dochody na poziomie 276,5 mld zł i wydatki na poziomie 324,2 mld zł" - dodał.

"Zmiany pozwoliły także na pewne zmiany po stronie wydatkowej. Najważniejsza to utrzymanie wydatków na obronę narodową na poziomie 1,95 proc. PKB" - powiedział Rostowski.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała w piątek na konferencji, że zapisane w przyjętym wstępnie przez rząd projekcie budżetu na 2014 rok dochody z dywidend wynoszą 4,6 mld zł.

ZMIANY W OFE DADZĄ W '14 OK. 9 MLD ZŁ OSZCZĘDNOŚCI

Jak poinformował główny ekonomista MF Ludwik Kotecki, skutkiem zmian w systemie emerytalnym związanych z OFE będą oszczędności w budżecie na 2014 rok w kwocie ok. 9 mld zł. Składają się na nią oszczędności na kosztach obsługi długu o ok. 4,8 mld zł oraz zmniejszenie dotacji do FUS o ok. 4,5 mld zł.

"W tym projekcie budżetu, który dziś Rada Ministrów wstępnie przyjęła, skutki wynikające z tych zmian, które zostały w tym tygodniu ogłoszone, szacujemy na ok. 9 mld zł. Są to głównie dwie pozycje. Są to oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego w kwocie ok. 4,8 mld zł i zmniejszenie dotacji do FUS. I ta kwota jest szacowana przez nas na około 4,5 mld zł" - powiedział Kotecki na konferencji.

"To jest taki skutek, który w tym projekcie Rada Ministrów przyjęła" - dodał.

AKCYZA OD MOCNYCH ALKOHOLI 15 PROC. W GÓRĘ

Rostowski poinformował, że akcyza od alkoholi spirytusowych z początkiem 2014 r. zostanie podniesiona o 15 proc.

"Podjęliśmy decyzję o urealnieniu akcyzy od alkoholi spirytusowych o te 15 proc., które wynosiła inflacja od czasu ostatniej podwyżki w 2009 roku, czyli realna akcyza będzie taka sama jak w 2009 roku" - powiedział Rostowski, referując projekt budżetu na 2014 r.

Główny ekonomista MF Ludwik Kotecki dodał, że "cena może wzrosnąć o ok. 1,70-1,80 zł na butelce".

WYDATKI NA FUNDUSZ PRACY W '14 11,9 MLD ZŁ

Wiceminister Majszczyk poinformowała, że w projekcie budżetu na 2014 rok zapisano wydatki Funduszu Pracy w kwocie 11,888 mld zł.

"Plan finansowy Funduszu Pracy na rok 2014 przewiduje wydatki zwiększone ogólnie o ponad 1,0 mld zł i będą to wydatki na poziomie 11,888 mld zł. Z tego na aktywne formy walki z bezrobociem rosną o ponad 400 mln zł" - powiedziała Majszczyk podczas konferencji prasowej.

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE NIE ZMIENIŁY SIĘ

Jak poinformował minister Rostowski, w przyjętym wstępnie w piątek przez rząd projekcie budżetu na 2014 r. założenia makroekonomiczne nie zmieniły się względem wcześniej planowanych 2,5 proc. wzrostu PKB i 2,4 proc. średniorocznej inflacji.

"Jeśli chodzi o założenia makroekonomiczne, to ich nie zmieniliśmy" - powiedział Rostowski na piątkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. (PAP)

jba/ fdu/ asa/