W Polsce spodziewane jest dalsze spowolnienie gospodarki - WES Ifo

01-03-2013 12:39
01.03. Warszawa (PAP) - Oceny bieżącej sytuacji polskiej gospodarki pogorszyły się i spodziewane jest dalsze spowolnienie gospodarki - wynika z lutowego raportu World Economic Survey (WES), przygotowanego przez instytut Ifo.

"Na kolejne sześć miesięcy eksperci WES nie spodziewają się znaczniejszej poprawy stanu gospodarki bułgarskiej i czeskiej, choć czeski sektor eksportowy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy powinien się umocnić" - napisano w raporcie.

"W Polsce spodziewane jest dalsze spowolnienie gospodarki" - dodano.

"Na Węgrzech i w Rumunii eksperci WES oceniają sytuację gospodarczą jako słabą. W obu krajach oczekiwania gospodarcze pogorszyły się względem poprzedniego badania i nie wskazują na jakąkolwiek istotniejszą poprawę w ciągu sześciu miesięcy" - napisano.

Z badania wynika, że w Bułgarii, Czechach i Polsce bieżąca sytuacja gospodarcza pozostaje niekorzystna, przy czym w Czechach i Polsce oceniania jest gorzej niż trzy miesiące temu.

Eksperci Ifo spodziewają się, że inflacja w 2013 r. w Polsce wyniesie 2,6 proc., w Czechach 2,8 proc., a na Węgrzech 4,5 proc.

Eksperci Ifo spodziewają się dalszego obniżania się stóp procentowych w Polsce w horyzoncie sześciomiesięcznym.

"W przeciwieństwie do przeciętnej wschodnioeuropejskiej, zarówno krótko- jak i długoterminowe stopy procentowe w Polsce w ciągu najbliższych sześciu miesięcy powinny dalej się obniżać" - napisano.(PAP)

fdu/ ana/