W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 23.448,60 mln zł - NBP

30-09-2013 09:58
30.09. Warszawa (PAP) - W piątek, 27 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 23.448,60 mln zł wobec 32.286,45 mln zł w czwartek - podał NBP. W depozycie na koniec dnia znajdowało się 3.290,67 mln zł.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

20-09-2013 31.155,82 0,00 0,0023-09-2013 31.990,09 45,00 0,0024-09-2013 32.783,41 80,00 0,0025-09-2013 31.698,69 32,00 0,0026-09-2013 32.286,45 48,00 0,0027-09-2013 23.448,60 3.290,67 0,00</PRE> (PAP)

fdu/ ana/