W pakiecie stymulacyjnym gosp. planowane ułatwienia inwestycyjne dla samorządów - źródło

23-07-2013 10:30
23.07. Warszawa (PAP) - W pakiecie stymulacyjnym gospodarki, nad którym pracuje rząd, planowane są ułatwienia inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego - poinformowało PAP źródło w Ministerstwie Finansów.

Proponowane rozwiązania zmierzają do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zadłużenia.

Dodatkowo zobowiązania zaciągnięte na współfinansowanie wydatków ponoszonych w latach 2013-2015 w ramach projektów - finansowanych ze środków UE w co najmniej 60 proc. - będą dodatkowo wyłączone z tego limitu również po zakończeniu realizacji projektu UE.

MF zakłada, że proponowane rozwiązania poprawią zdolność jednostek samorządu terytorialnego do wykorzystywania środków unijnych w obecnej i przyszłej perspektywie.

"W najbliższych dniach przekażemy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu informację o działaniach mających na celu ułatwienie inwestycji samorządowych. Dzięki złagodzeniu ograniczeń prawnych obowiązujących JST zwiększy się możliwość absorpcji środków unijnych" - powiedziała PAP osoba z resortu finansów pragnąc zachować anonimowość.

W jej opinii zmiany wychodzą na przeciw postulatom samorządów.

"Te ułatwienia pozwolą na przyspieszenie inwestycji" - powiedziało PAP źródło.

"Planowane działania są elementem pakietu stymulacyjnego nad którym pracują m.in. Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki" - dodało.

W ramach pakietu stymulacyjnego gospodarki resort finansów planuje również utworzenie funduszu mieszkań na wynajem. Fundusz zostanie stworzony przez BGK, który zainwestuje 5 mld zł w ciągu 4 lat, dzięki czemu na rynku pojawi do 20 tys. mieszkań na wynajem.

Bartek Godusławski (PAP)

bg/ asa/