W ostatnim tygodniu IX zboża tańsze rdr, mleko droższe rdr - ARR

07-10-2013 13:34
07.10. Warszawa (PAP) - W ostatnim tygodniu września drożało w ujęciu rocznym mleko i indyki, a taniały m.in. zboża, a w mniejszej skali wieprzowina i wołowina - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego. Ceny kurcząt były rdr stabilne.

ZBOŻA

W ostatnim tygodniu września br. w krajowym skupie odnotowano wzrost cen zbóż, z wyjątkiem kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23-29.09.2013 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 720 zł/t, tj. o 1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była jednak o 3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 25 proc. niższa niż przed rokiem.

Od początku sierpnia rośnie cena skupu żyta konsumpcyjnego. W dniach 23-29 września 2013 r. średnio w kraju ziarno to skupowano po 484 zł/t, wobec 475 zł/t w poprzednim tygodniu i 447 zł/t miesiąc wcześniej. Jednak w porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto konsumpcyjne było o 31 proc. tańsze.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 686 zł/t i była o 1 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 17 proc. niższa niż przed rokiem.

Trwające zbiory kukurydzy i związana z tym większa jej podaż do skupu wywierają presję na spadek cen. W analizowanym okresie za kukurydzę płacono przeciętnie 736 zł/t. Było to o 6 proc. mniej niż tydzień wcześniej, o 9 proc. mniej niż przed miesiącem i o 16 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23-29.09.2013 r. w Polsce przeciętna cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 5,79 zł/kg i była o 2 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie za żywiec ten płacono o 6,5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 4 proc. mniej niż rok wcześniej

Za żywiec wołowy w Polsce uzyskiwano przeciętnie 5,94 zł/kg, tj. o 1 proc. mniej niż tydzień wcześniej. W porównaniu z poprzednim tygodniem bydło było o 0,4 proc. droższe, ale w odniesieniu do cen sprzed roku o 8 proc. tańsze.

Kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,99 zł/kg, o 2 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena skupu kurcząt była zbliżona do notowanej w porównywalnym okresie 2012 r. Za indyki zakłady drobiarskie płaciły przeciętnie 6,33 zł/kg wobec 6,21 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to o 2 proc. drożej niż przed miesiącem oraz o 20 proc. drożej niż przed rokiem.

MLEKO

W dniach 23-29.09.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku zakładom mleczarskim płacono średnio 13,35 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 15,12 zł/kg. Był to poziom o około 1 proc. niższy niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ceny OMP były o 3 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie sierpnia br., a ceny PMP o 1 proc. niższe. W odniesieniu do notowań sprzed roku proszek mleczny był droższy o 27-28 proc. (PAP)

fdu/ asa/