W Niemczech w VI 2013 r. stopa bezrobocia 6,8 proc., liczba bezrobotnych spadła o 12 tys.

27-06-2013 09:59
27.06. Norymberga (PAP/Bloomberg) - Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,8 proc. wobec również 6,8 proc. w maju, po korekcie - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali tymczasem, że stopa bezrobocia wyniesie bez zmian 6,9 proc., bo tyle wynosiła w maju przed korektą.

Liczba osób poszukujących pracy nieoczekiwanie spadła w VI o 12,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 17,0 tys., po korekcie.

Analitycy spodziewali się w VI wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 8 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w VI, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,94 mln wobec 2,96 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,865 mln wobec 2,937 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,6 proc. wobec 6,8 proc. w poprzednim miesiącu. (PAP)

aj/ ana/