W Niemczech w II 2013 r. stopa bezrobocia 6,9 proc.

28-02-2013 09:59
28.02. Norymberga (PAP/Bloomberg) - Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,9 proc. wobec 6,9 proc. w styczniu, po korekcie - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,8 proc., jak w styczniu przed korektą.

Liczba osób poszukujących pracy spadła nieoczekiwanie w II o 3 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio spadła o 14 tys., po korekcie.

Analitycy nie spodziewali się w II zmian liczby osób poszukujących pracy.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w II, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,917 mln wobec 2,920 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,156 mln wobec 3,138 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 7,4 proc. wobec 7,4 proc. w poprzednim miesiącu. (PAP)

aj/ ana/