W maju nastąpiła poprawa nastrojów konsumentów - Ipsos (opis)

28-05-2013 11:55
28.05. Warszawa (PAP) - Maj przyniósł poprawę nastrojów konsumenckich, a obrazujący je Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) zanotował wzrost do 82,7 pkt. z 77,35 pkt. w kwietniu - podał we wtorek Ipsos.

Jest to poziom najwyższy od czerwca ubiegłego roku.

W maju poprawie uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się o 8,79 pkt uzyskując wynik 68,57 pkt.

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych wzrósł o 7,94 pkt osiągając poziom 71 pkt.

"Mniej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w kwietniu takie obawy sygnalizowało 72 proc. respondentów, natomiast w maju - 66 proc. Z kolei więcej nas jest zdania, że sprawy naszego kraju idą w dobrą stronę (w kwietniu takie opinie wyrażało 19 proc. z nas, a obecnie 26 proc.). Zmniejszył się odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie będzie rosło. W kwietniu tego zdania było 53 proc. osób, podczas gdy w maju 45 proc." - napisano w raporcie.

"Poprawie uległ wymiar Skłonności do Zakupów, uzyskując wynik 92,06 pkt. (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 3,04 pkt.). Wzrósł też nieco odsetek osób twierdzących, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze - w kwietniu br. taką opinię wyrażało 60 proc. respondentów, podczas gdy w maju już 63 proc. Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości, w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł o prawie 7 pkt. (osiągając poziom 90,52 pkt)" - dodano.

Poniżej wskaźniki (w pkt.):

<PRE> IV'13 V zmiana

WskaźnikOptymizmuKonsumentów: 77,35 82,66 +5,31

KlimatGospodarczy: 59,84 68,57 +8,73

Skłonnośćdo Zakupów: 89,02 92,06 +3,04

WskaźnikBieżący 63,06 71,00 +7,94

WskaźnikOczekiwań 83,83 90,52 +6,69

</PRE>

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 19-23 maja 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.(PAP)

map/ asa/