W kwietniu nadal negatywne oceny koniunktury w przemyśle - GUS

22-04-2013 14:08
22.04. Warszawa (PAP) - W kwietniu nadal przeważają negatywne oceny koniunktury w przemyśle - podał GUS w komunikacie. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle kształtuje się, podobnie jak w marcu, na poziomie minus 6. Zarówno w kwietniu, jak i przed miesiącem poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. firm, a jej pogorszenie 21 proc.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest negatywnie, podobnie jak w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bieżący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane. Odpowiednie prognozy są korzystne, zbliżone do formułowanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest ciągle negatywnie, w najbliższych miesiącach nie należy się spodziewać zmian w tym zakresie. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika, że na negatywne oceny portfela zamówień ogółem wpływa w większym stopniu ograniczenie krajowego niż zagranicznego portfela zamówień.

"Przedsiębiorcy sygnalizują spadek produkcji. Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość poprawy. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Poziom należności od kontrahentów nieznacznie wzrasta. Sytuacja finansowa oceniana jest ciągle negatywnie, w najbliższych miesiącach nie należy się spodziewać zmian w tym zakresie. Utrzymuje się skala planowanych w marcu redukcji zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć" - dodano.(PAP)

nik/ asa/