W kolejnych kwartałach umiarkowana poprawa koniunktury - projekcja NBP

08-07-2013 09:01
08.07. Warszawa (PAP) - Zgodnie ze scenariuszem centralnym w kolejnych kwartałach oczekiwana jest jedynie umiarkowana poprawa koniunktury - wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

"Zgodnie ze scenariuszem centralnym bieżącej projekcji, w kolejnych kwartałach oczekiwana jest jedynie umiarkowana poprawa koniunktury. (...) W latach 2014-2015 dynamika PKB stopniowo przyspieszy, jakkolwiek do końca 2014 r. pozostanie poniżej tempa potencjalnego" - napisano.

"Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym roku są: niekorzystna koniunktura za granicą, w tym zwłaszcza w strefie euro, ograniczenie wydatków konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe spowodowane trudną sytuacją na rynku pracy i stopniowym odbudowywaniem ich oszczędności, zacieśnienie polityki fiskalnej oraz spadek inwestycji publicznych finansowanych napływem funduszy strukturalnych z UE. Przy ujemnej dynamice nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw oraz bliskim zera wkładzie zapasów do wzrostu, czynnikiem łagodzącym skalę spadku dynamiki PKB w 2013 r. będzie wkład eksportu netto, który pomimo obniżenia względem 2012 r., pozostanie dodatni" - dodano.

Autorzy projekcji oczekują, że w latach 2014-2015, przy umiarkowanej poprawie koniunktury za granicą, dynamika popytu krajowego przyspieszy, choć pozostanie niższa niż w trakcie poprzedniego ożywienia w latach 2010-2011.

"Wspierać ją będzie stopniowy wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji przedsiębiorstw, zakończenie procesu zacieśniania polityki fiskalnej oraz odbudowa stanu zapasów. W 2015 r. dodatkowym czynnikiem, wspierającym przyspieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 3,0 proc., będzie napływ funduszy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - napisano. (PAP)

map/ asa/