W IX '13 r. 26,9 proc. pracowników obawiało się utraty miejsca pracy - Work Service

01-10-2013 13:32
01.10. Warszawa (PAP) - We wrześniu 2013 r. 26,9 proc. pracowników obawiało się utraty miejsca pracy. Jednocześnie 74,3 proc. pracodawców zamierza utrzymać obecny poziom zatrudnienia - wynika z raportu Barometr Rynku Pracy, przygotowanego na zlecenie Work Service.

"W wakacje tradycyjnie dało się odczuć sezonową poprawę na rynku pracy. Jednocześnie można zauważyć, że wakacyjna poprawa nastrojów przekłada się na obecne odczucia pracowników. W ubiegłym roku blisko 32 proc. pracowników obawiało się utraty miejsca pracy, a we wrześniu 2013 r. ten wskaźnik wyniósł 26,9 proc." - powiedział na konferencji Tomasz Hanczarek, prezes Work Service.

Wśród respondentów obawiających się utraty pracy dominują osoby (28 proc.) przekonane, że dopiero po 6 miesiącach będą w stanie znaleźć nowe zatrudnienie. Co piąta osoba (20 proc.), niepewna obecnie zatrudnienia, jest przekonana, że nową pracę uzyska po upływie przeszło 12 miesięcy, a jedynie 10 proc. respondentów dopuszcza możliwość znalezienia nowego zajęcia w ciągu miesiąca.

Autorzy raportu wskazują, że odczucia pracowników potwierdzają nastroje panujące wśród pracodawców. 74,3 proc. z nich planuje utrzymać obecny poziom zatrudnienia, 11,7 proc. planuje zwiększyć zatrudnienia, zaś 7,5 proc. zmniejszyć zatrudnienie.

28 proc. pracodawców planujących zwiększać poziom zatrudnienia w najbliższych miesiącach, planuje rekrutować pracowników średniego szczebla i specjalistów. W całkowicie odmiennej sytuacji są przedsiębiorstwa, które planują redukcje zatrudnienia. Aż w 43 proc. przypadków zwolnienia dotkną pracowników niższego szczebla, podczas gdy poziom zatrudnienia specjalistów zmniejszy się o 18 proc.

W raporcie podano, że 38,2 proc. pracowników spodziewa się wzrostu wynagrodzeń, 49,3 proc. ich utrzymania, zaś 6,6 proc. ich spadku.

"Widać tutaj wyraźnie, że większy optymizm panuje wśród pracowników niż pracodawców. Pracodawcy do pozytywnych sygnałów, które płyną z gospodarki podchodzą bardziej wstrzemięźliwie" - powiedział Tomasz Ślęzak, wiceprezes Work Service.

Wzrost wynagrodzeń planuje 2,8 proc. pracodawców, 88,3 proc. planuje utrzymać ich poziom, zaś 2,3 proc. planuje zmniejszyć poziom wynagrodzeń.

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez Instytut Badania Opinii Homo Homini.

Badanie wśród pracowników zostało zrealizowane 6 września na losowej-kwotowej liczebnie reprezentatywnej próbie 1100 osób. Z kolei badanie wśród pracodawców zostało przeprowadzone w dniach 2-5 września na losowej-kwotowej liczebnie reprezentatywnej próbie 218 firm, zatrudniających co najmniej 10 osób. (PAP)

kam/ asa/