W IV wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło do 73 proc. - GUS

22-04-2013 14:06
22.04. Warszawa (PAP) - W kwietniu 2013 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw wynosi 73 proc. wobec 75 proc. w kwietniu 2012 r. - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

"W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów wyrobów farmaceutycznych, a zmniejszyło się głównie w podmiotach działających w zakresie produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, metali" - napisał GUS.

W kwietniu 21 proc. przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 68 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe, podczas gdy przed rokiem było to odpowiednio: 15 proc., 69 proc., 16 proc. (PAP)

map/ asa/