W IV koniunktura w handlu hurtowym "nieznacznie negatywna", podobnie jak w III, gorzej rdr - GUS

22-04-2013 14:10
22.04. Warszawa (PAP) - W kwietniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieznacznie negatywnie, podobnie jak w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat - podał GUS w komunikacie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie minus 2 (w marcu minus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 19 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie GUS.

"Bieżąca sprzedaż oceniana jest mniej pesymistycznie niż przed miesiącem, natomiast prognozy są bardziej korzystne od formułowanych w marcu. Oceny sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych w marcu. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego przed miesiącem" - dodano.

GUS podaje, że spośród badanych jednostek, w kwietniu 5,1 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu hurtowym (wobec 6,4 proc przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w kwietniu br. 52 proc. przedsiębiorstw, 50 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (50 proc. w kwietniu br., 46 proc. przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (49 proc. w kwietniu br., 46 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)" - napisano.(PAP)

jba/ asa/